Vnímatelnost

Prvním principem standardu WCAG 2.1 (a tím pádem i zákona č. 99/2019 Sb.) je vnímatelnost.

Cílem je zajistit, aby uživatelé webů byli vůbec schopni vnímat jak obsah, tak součásti uživatelského rozhraní. A to i v případě, že mají nějaký handicap nebo používají asistivní technologii (čtečku, hlasové ovládání apod.)

Pravidla vnímatelnosti

Tento princip obsahuje čtyři pravidla.