Kritérium 1.1.1 Netextový obsah – úroveň A

Úvod

Zavřete oči a představte si, že Vám někdo předčítá celý obsah webové stránky. Přesně tak web “vidí” nevidomí. Ale nejen oni – vyhledávače a třeba hlasoví asistenti jako je Siri a Alexastejně jsou na tom stejně.

Pravidlo pro netextový obsah se snaží tento problém řešit. Jeho cílem je zajistit, aby webové stránky poskytovaly textové alternativy pro všechny netextové prvky. To pomáhá lidem s různými druhy postižení, aby měli rovný přístup k informacím a mohli plně využívat obsah na internetu. Například, když na stránce najdete obrázek s pejskem, měla by tam být i popiska, která říká, co obrázek zobrazuje.

Veškerý netextový obsah (obrázky, multimédia atd.), který je uživateli prezentován, musí mít svou textovou alternativu, sloužící stejnému účelu.

Textová alternativa slouží k tomu, aby informace, kterou netextový obsah přináší, byla dostupná všem uživatelům. Textová alternativa zároveň umožňuje vyhledávání i v tomto obsahu.

Kdo má z toho užitek

 • Lidé se zrakovým postižením: Používají čtečky obrazovky, které jim nahlas předčítají textové alternativy obrázků.
 • Lidé s poruchami učení nebo kognitivními postiženími: Jednoduché a srozumitelné textové popisky jim pomáhají lépe porozumět obsahu nebo ovládání stránky.
 • Uživatelé s pomalým internetovým připojením nebo omezenými daty: Mohou vidět textové popisky místo obrázků, což šetří data.
 • Neslyšící nebo lidé v hlučném prostředí: mohou zjistit, co obsahuje zvuková nahrávka nebo video
 • Vyhledávače a SEO: Textové alternativy umožňují lepší indexaci a vyhledávání obsahu.

Detailní popis

Pravidlo pro netextový obsah vyžaduje, aby všechny netextové prvky (jako jsou obrázky, grafy, tlačítka ikon) měly textovou alternativu, která slouží stejnému účelu. To zahrnuje:

 • Alt texty u obrázků: Krátké popisky, co obrázek zobrazuje nebo jaký má účel.
 • Popisky u videí: Textový popis videa nebo jeho transkript.
 • Popisy u audia: Textový přepis zvukových záznamů.
 • Náhradní texty u tlačítek a ikon: Vysvětlení funkce nebo účelu.

Alternativní popis obrázků je typickým příkladem. Měl by popisovat, co na obrázku je, co obrázek znázorňuje v kontextu dané stránky. Podrobnosti, jak správně zpracovat textové alternativy (atribut ALT) u obrázků, jsou v článku Pravidla, jak správně používat alternativní text u obrázků.

Dostatečné techniky

 1. Poskytnutí textové alternativy pro netextový obsah: Umožňuje čtečkám obrazovky předčítat popis obsahu.
 2. Použití ARIA rolí a vlastností: Pomáhá specifikovat typ a účel netextových prvků.
 3. Vytvoření popisů pro multimediální obsah: Zajištění přístupu k videím a zvukovým záznamům pro uživatele s různými druhy postižení.

Výjimky z nutnosti uvádět kompletní textovou alternativu

 • Ovládací prvky a prvky reagující na vstup uživatele: Jestliže je netextovým obsahem ovládací prvek (např. ikona), pak textová alternativa popisuje jeho účel a nikoli vzhled. Typickým příkladem jsou ikony a tlačítka. Dalším příkladem jsou obrázky, na kterých je odkaz – v tomto případě alternativní text popisuje cíl odkazu a nikoli vlastní obrázek. Další požadavky týkající se ovládacích prvků a prvků reagujících na vstup uživatele jsou uvedené v kritériu 4.1.2).
 • Multimediální prvek závisející na čase: textová alternativa k multimediálnímu obsahu (video, audio atd.) poskytuje alespoň popisnou identifikaci obsahu (pro další požadavky na multimediální prvky viz pravidlo 1.2).
 • Test: Pokud je netextový obsah test nebo cvičení, které nelze převést do textové podoby (tak, aby zůstala zachována jeho funkčnost), pak textová alternativa poskytuje alespoň popisnou identifikaci tohoto obsahu.
 • Vjem: Jestliže netextový obsah primárně zprostředkovává určitý smyslový zážitek, pak textová alternativa poskytuje alespoň popisnou identifikaci tohoto obsahu.
 • CAPTCHA: Pokud je účelem netextového obsahu ověřit, zda k obsahu přistupuje skutečný uživatel a nikoli robot, pak se poskytují textové alternativy, které identifikují a popisují účel tohoto prvku. Rovněž jsou poskytnuty jiné alternativy kódu CAPTCHA, které využívají výstupní režimy pro různé druhy smyslových vnímání (aby se zajistilo přizpůsobení různým handicapem).
 • Dekorace, formátování, neviditelnost: Jestliže má netextový obsah pouze dekorativní účel, používá se pouze jako vizuální formátovací prvek nebo třeba není uživateli prezentován vůbec, pak je implementován takovým způsobem, aby mohla asistivní technologie tento obsah bez problémů ignorovat (např. u obrázků je prázdný atribut ALT=””).

Další informace k textovým alternativám

Pravidla, jak správně používat alternativní text u obrázků

Podrobné informace o kritériu 1.1.1 (anglicky)

Doporučené techniky, jak splnit kritérium 1.1.1 (anglicky)