Kritérium úspěšnosti 1.1.1 Netextový obsah – úroveň A

Zavřete oči a představte si, že Vám někdo předčítá celý obsah webové stránky. Přesně tak web „vidí“ nevidomí. Ale nejen oni – hlasoví asistenti jako je Siri, Alexa, Google Home jsou stále rozšířenější a jednou je třeba začnete používat i vy.

Veškerý netextový obsah (obrázky, multimédia atd.), který je uživateli prezentován, musí mít svou textovou alternativu, sloužící stejnému účelu.

Výjimky z nutnosti uvádět textovou alternativu

  • Ovládací prvky a prvky reagující na vstup uživatele: Jestliže je netextovým obsahem ovládací prvek či prvek reagující na vstup uživatele (např. ikona), pak má tento prvek název popisující jeho účel. Další požadavky týkající se ovládacích prvků a prvků reagujících na vstup uživatele jsou uvedené v kritériu 4.1.2).
  • Multimediální prvek závisející na čase: Jestliže je netextový obsah multimediálním prvkem závisejícím na čase, pak jeho textová alternativa poskytuje alespoň popisnou identifikaci netextového obsahu (pro další požadavky na multimediální prvky viz pravidlo 1.2).
  • Test: Pokud je netextový obsah test nebo cvičení, které nelze převést do textové podoby tak, aby zůstala zachována jeho funkčnost, pak textová alternativa poskytuje alespoň popisnou identifikaci netextového obsahu.
  • Vjem: Jestliže je netextový obsah primárně určen ke zprostředkování určitého smyslového zážitku, pak textová alternativa poskytuje alespoň popisnou identifikaci netextového obsahu.
  • CAPTCHA: Pokud je účelem netextového obsahu ověřit, zda k obsahu přistupuje skutečný uživatel a nikoli robot, pak se poskytují textové alternativy, které identifikují a popisují účel netextového obsahu. Rovněž se poskytují jiné alternativy kódu CAPTCHA, které využívají výstupní režimy pro různé druhy smyslových vnímání, aby se zajistilo přizpůsobení různým postižením.
  • Dekorace, formátování, neviditelnost: Jestliže má netextový obsah pouze dekorativní účel, používá se pouze jako vizuální formátovací prvek, případně není uživateli prezentován vůbec, pak je implementován takovým způsobem, aby mohla asistivní technologie tento obsah bez problémů ignorovat (např. u obrázků je prázdný atribut ALT=““).

Textová alternativa slouží k tomu, aby informace, kterou netextový obsah přináší, byla dostupná i uživatelů používajícím asistivní technologii, např. hlasovou čtečku. Zároveň textová alternativa umožňuje vyhledávání i v tomto obsahu.

Typickým příkladem je alternativní popis obrázků. Ten by měl popisovat, co na obrázku je, co obrázek znázorňuje. Podrobnosti, jak správně zpracovat textové alternativy (atribut ALT) u obrázků, jsou v článku Pravidla, jak správně používat alternativní text u obrázků.

Podrobné informace o kritériu 1.1.1 (anglicky)

Doporučené techniky, jak splnit kritérium 1.1.1 (anglicky)