Kritérium 1.1.1 Netextový obsah – úroveň A

Zavřete oči a představte si, že Vám někdo předčítá celý obsah webové stránky. Přesně tak web „vidí“ nevidomí. Ale nejen oni – hlasoví asistenti jako je Siri, Alexa, Google Home jsou stále rozšířenější a jednou je třeba začnete používat i vy.

Veškerý netextový obsah (obrázky, multimédia atd.), který je uživateli prezentován, musí mít svou textovou alternativu, sloužící stejnému účelu.

Textová alternativa slouží k tomu, aby informace, kterou netextový obsah přináší, byla dostupná i uživatelů používajícím asistivní technologii, např. hlasovou čtečku. Textová alternativa zároveň umožňuje vyhledávání i v tomto obsahu.

Typickým příkladem je alternativní popis obrázků. Ten by měl popisovat, co na obrázku je, co obrázek znázorňuje. Podrobnosti, jak správně zpracovat textové alternativy (atribut ALT) u obrázků, jsou v článku Pravidla, jak správně používat alternativní text u obrázků.

Výjimky z nutnosti uvádět textovou alternativu

  • Ovládací prvky a prvky reagující na vstup uživatele: Jestliže je netextovým obsahem ovládací prvek (např. ikona), pak textová alternativa popisuje jeho účel a nikoli vzhled. Typickým příkladem jsou ikony a tlačítka. Dalším příkladem jsou obrázky, na kterých je odkaz – v tomto případě alternativní text popisuje cíl odkazu a nikoli vlastní obrázek. Další požadavky týkající se ovládacích prvků a prvků reagujících na vstup uživatele jsou uvedené v kritériu 4.1.2).
  • Multimediální prvek závisející na čase: textová alternativa k multimediálnímu obsahu (video, audio atd.) poskytuje alespoň popisnou identifikaci obsahu (pro další požadavky na multimediální prvky viz pravidlo 1.2).
  • Test: Pokud je netextový obsah test nebo cvičení, které nelze převést do textové podoby (tak, aby zůstala zachována jeho funkčnost), pak textová alternativa poskytuje alespoň popisnou identifikaci tohoto obsahu.
  • Vjem: Jestliže netextový obsah primárně zprostředkovává určitý smyslový zážitek, pak textová alternativa poskytuje alespoň popisnou identifikaci tohoto obsahu.
  • CAPTCHA: Pokud je účelem netextového obsahu ověřit, zda k obsahu přistupuje skutečný uživatel a nikoli robot, pak se poskytují textové alternativy, které identifikují a popisují účel tohoto prvku. Rovněž jsou poskytnuty jiné alternativy kódu CAPTCHA, které využívají výstupní režimy pro různé druhy smyslových vnímání (aby se zajistilo přizpůsobení různým handicapem).
  • Dekorace, formátování, neviditelnost: Jestliže má netextový obsah pouze dekorativní účel, používá se pouze jako vizuální formátovací prvek nebo třeba není uživateli prezentován vůbec, pak je implementován takovým způsobem, aby mohla asistivní technologie tento obsah bez problémů ignorovat (např. u obrázků je prázdný atribut ALT=““).

Další informace k textovým alternativám

Pravidla, jak správně používat alternativní text u obrázků

Podrobné informace o kritériu 1.1.1 (anglicky)

Doporučené techniky, jak splnit kritérium 1.1.1 (anglicky)