Pravidlo 1.2 Multimediální prvky závisející na čase

Multimediální prvky závisející na čase, to je video a audio (předtočené i přímý přenos). Na webových stránkách se vyskytují stále častěji, pro řadu uživatelů jsou ale nepřístupné. Opatřete multimediální prvky závisející na čase alternativami.

Kritéria úspěšnosti

1.2.1 Pouze audio a pouze video (předtočené) – úroveň A

U předem nahraných médií typu pouze audio a pouze video platí následující:

  • Pouze předtočené audio: Obsah prezentovaný pouze prostřednictvím předtočeného audia je opatřen alternativou pro multimediální prvek závisející na čase, která poskytuje ekvivalentní informaci pro obsah, který je pouze v předtočeném audiu.
  • Pouze předtočené video: Obsah prezentovaný pouze prostřednictvím předtočeného videa je opatřen buď alternativou pro multimediální prvek závisející na čase, nebo zvukovou stopou poskytující ekvivalentní informaci pro obsah, který je pouze v předtočeném videu.

Výjimkou jsou případy, kdy je audio nebo video multimediální alternativou existujícího textu a je tak jasně označeno:

Podrobnosti ke kritériu Pouze audio a pouze video (předtočené).

1.2.2 Titulky (předtočené) – úroveň A

Každý předtočený audio obsah, který je součástí synchronizovaného multimediálního prvku (např. audiostopa videozáznamu), je opatřen titulky. Výjimku tvoří případ, kdy je tento multimediální prvek alternativou existujícího textu a jako takový je také řádně označen.

Podrobnosti ke kritériu Titulky (předtočené)

1.2.3 Audio popis či alternativa pro multimediální prvek (předtočené) – úroveň A

Synchronizovaný multimediální prvek je opatřen alternativou pro multimediální prvek závisející na čase nebo audio popisem obsahu prezentovaného pomocí předtočeného videa. Výjimku tvoří případ, kdy je tento multimediální prvek alternativou existujícího textu a jako takový je také řádně označen.

Podrobnosti ke kritériu Audio popis či alternativa pro multimediální prvek (předtočené)

1.2.4 Titulky (živě) – úroveň AA

Každé živé audio, které je součástí synchronizovaného multimediálního prvku (audiostopa videopřenosu), je opatřeno titulky.

Podrobnosti ke kritériu Titulky (živě)

1.2.5 Audio popis (předtočený) – úroveň AA

Každé předtočené video, které je součástí synchronizovaného multimediálního prvku, je opatřeno audio popisem.

Podrobnosti ke kritériu Audio popis (předtočený)

1.2.6 Znakový jazyk (předtočený) – úroveň AAA

Každý předtočený audio záznam, který je součástí synchronizovaného multimediálního prvku, je opatřen překladem do znakového jazyka.

Podrobnosti ke kritériu Znakový jazyk (předtočený)

1.2.7 Rozšířený audio popis (předtočený) – úroveň AAA

Veškerý předtočený video obsah, který je součástí synchronizovaného multimediálního prvku, se opatřuje rozšířeným audio popisem, nejsou-li pomlky na původní audio stopě videa dostatečné, aby bylo možné pomocí audio popisu video náležitě okomentovat.

Podrobnosti ke kritériu Rozšířený audio popis (předtočený)

1.2.8 Alternativa pro multimediální prvky (předtočené) – úroveň AAA

Všechny předtočené synchronizované multimediální prvky a všechna předtočená videa jsou opatřena alternativou pro multimediální prvek závisející na čase.

Podrobnosti ke kritériu Alternativa pro multimediální prvky (předtočené)

1.2.9 Pouze audio (živě) – úroveň AAA

Každé živě přenášené audio je opatřeno alternativou pro multimediální prvek závisející na čase, která poskytne ekvivalentní informaci pro živě přenášené audio.

Podrobnosti ke kritériu Pouze audio (živě)