Kritérium úspěšnosti 1.2.1 Pouze audio a pouze video (předtočené) – úroveň A

U předem nahraných (tedy ne přímý přenos) médií typu pouze audio nebo pouze video platí, že pokud nejsou multimediální alternativou textu (a nejsou tak jasně označeny), musí splňovat následující:

  • Pouze předtočené audio: Obsah prezentovaný pouze prostřednictvím předtočeného audia je opatřen textovou alternativou, která poskytuje ekvivalentní informaci pro obsah předtočeného audio záznamu.
  • Pouze předtočené video: Obsah prezentovaný pouze prostřednictvím předtočeného videa je opatřen buď textovou alternativou, nebo zvukovou stopou poskytující ekvivalentní informaci pro obsah předtočeného videozáznamu

Jak chápat kritérium 1.2.1?

Pokud na stránce máte obsah, který je pouze audio (např. podcast) nebo pouze video (např. animace), musíte je doplnit textovou alternativou. V případě videa je možné místo textové alternativy do videa doplnit audiostopu.

Alternativní text (nebo alternativní zvuková stopa) musí poskytovat komplexní informaci. Pokud jde například o rozhovor více osob, musí být jasné, která osoba právě hovoří.

Pokud je multimediální obsah sám o sobě již alternativou k existujícímu textu, je toto kritérium splněno. Příkladem může být webová stránka s přepisem rozhovoru (textový obsah), která je doplněna o audiozáznam (multimediální obsah typu pouze audio). Dalším příkladem může být stránka vysvětlující fungování nějakého zařízení, která je doplněna o animaci. Ani v jednom z těchto případů není nutné multimediální obsah opatřovat alternativou.

Doplňující informace