Kritérium úspěšnosti 1.2.1 Pouze audio a pouze video (předtočené) – úroveň A

U předem nahraných médií typu pouze audio a pouze video platí následující, s výjimkou případů, kdy je audio nebo video multimediální alternativou textu a je tak jasně označeno:

  • Pouze předtočené audio: Obsah prezentovaný pouze prostřednictvím předtočeného audia je opatřen alternativou pro multimediální prvek závisející na čase, která poskytuje ekvivalentní informaci pro obsah, který je pouze v předtočeném audiu.
  • Pouze předtočené video: Obsah prezentovaný pouze prostřednictvím předtočeného videa je opatřen buď alternativou pro multimediální prvek závisející na čase, nebo zvukovou stopou poskytující ekvivalentní informaci pro obsah, který je pouze v předtočeném videu.