Kritérium 1.2.1 Pouze audio a pouze video (předtočené) – úroveň A

Úvod

Představte si, že máte poškozený zrak a měli byste sledovat video, které obsahuje pouze obraz bez zvuku. Nebo jste v hlučném prostředí a měli byste poslouchat zvukový záznam bez obrazu. Jak byste pochopili, o čem je? Toto kritérium se zaměřuje na to, aby i takovýto obsah byl přístupný všem uživatelům. Jednoduše řečeno, pokud je na webu video bez zvuku, měl by existovat popis toho, co se na videu děje. A pokud je audio bez obrazu, měl by být k dispozici textový přepis zvukové stopy.

Kdo má z toho užitek

  • Neslyšící a nedoslýchaví uživatelé: Textové přepisy a popisy poskytují informace, které by jinak byly přístupné pouze skrze zvuk.
  • Uživatelé se zrakovým postižením: Popisy videí jim umožňují porozumět obsahu, který je vizuální.
  • Lidé v hlučném prostředí: I bez postižení se můžeme ocitnout v situaci, kdy nemůžeme poslouchat audio. Textový přepis pomůže.
  • Lidé s omezeným přístupem k internetu: Pokud je kvalita připojení špatná, audio a video nemusí být dostupné. Textový obsah vyžaduje méně dat.

Podrobný popis

Pro všechny předtočené audio nebo video obsahy (tedy ne přímý přenos), které jsou součástí webu, by měly být k dispozici alternativy. Pro pouze audio záznamy to znamená poskytnout textový přepis obsahu. Pro pouze video záznamy je požadavek na popis vizuálního obsahu, který může být buď integrován do samotného videa nebo poskytnut samostatně.

Dostatečné techniky

  • Pro audio: Vytvoření textového přepisu, který zahrnuje mluvené slovo a poskytuje popis veškerých důležitých zvukových informací.
  • Pro video: Poskytnutí popisu vizuálního obsahu, který může být buď v popisu u videa nebo jako součást textových titulků.

Jak kritérium chápat v praxi?

Když na stránce máte obsah, který je pouze audio (např. podcast) nebo pouze video (např. animace), musíte ho doplnit textovou alternativou. V případě videa je možné místo textové alternativy do videa doplnit audiostopu.

Alternativní text (nebo alternativní zvuková stopa) musí poskytovat komplexní informaci. Pokud jde například o rozhovor více osob, musí být jasné, která osoba právě hovoří. Cílem je, aby uživatel, který nemůže poslouchat (v případě audia) nebo nemůže sledovat obraz (v případě videa), dostal stejnou informaci jako ostatní.

Pokud je multimediální obsah sám o sobě již alternativou k existujícímu textu, je toto kritérium splněno. Příkladem může být webová stránka, která obsahuje přepis rozhovoru (textový obsah) a zároveň i audiozáznam (multimediální obsah typu pouze audio). Dalším příkladem může být stránka vysvětlující fungování nějakého zařízení, která je doplněna o animaci. Ani v jednom z těchto případů není nutné multimediální obsah opatřovat alternativou. V obou případech by ale měl být multimediální obsah označen podle kritéria 1.1.1 Netextový obsah.

Doplňující informace