Kritérium úspěšnosti 1.2.2 Titulky (předtočené) – úroveň A

Úvod

Představte si, že se díváte na zajímavé video na internetu, ale bohužel v něm není jediné slovo, kterému byste rozuměli. Může to být proto, že video je v jazyce, kterému nerozumíte, nebo jste neslyšící a zvuk pro vás není dostupný. Zde přichází na řadu pravidlo titulků u předtočených videí, které tento problém řeší. Titulky umožňují lidem číst mluvené slovo a zvuky v textové formě, což videa činí dostupnějšími pro více diváků.

Kdo má z toho prospěch

  • Neslyšící a nedoslýchaví diváci získávají možnost sledovat a plně rozumět obsahu videa bez nutnosti slyšet zvuk.
  • Nerodilí mluvčí daného jazyka mohou lépe porozumět videu díky textovému doprovodu.
  • Studenti mohou mít prospěch z titulků jako z dodatečné studijní pomůcky, která podporuje učení.
  • Lidé v hlučném prostředí nebo na místech, kde musí být zvuk vypnutý (třeba na poradě), mohou sledovat video bez ztráty informací.

Detailní popis

Titulky u předtočených videích jsou textovou verzí audiostopy, tedy mluveného slova a zvuků ve videu. Důležité je, aby titulky byly synchronizovány s audio stopou – aby divák mohl sledovat, co se děje, a zároveň číst titulky. Titulky by měly obsahovat nejen dialogy, ale i důležité zvukové efekty, které pomáhají pochopit kontext (např. zvuk zvonění, bouřky).

Poznámka: Toto kritérium se vztahuje pouze na multimediální záznam. Živým online přenosům v reálném čase se věnuje kritérium 1.2.4.

Dostatečné techniky

  • Vytváření titulků, které přesně odpovídají audio stopě.
  • Zajištění, že titulky jsou snadno čitelné a rozlišitelné od video obsahu.
  • Umožnění uživatelům přepínat titulky podle potřeby.

Výjimky z pravidla

Výjimku tvoří případ, kdy je video nebo animace multimediální alternativou textu a jako takové je také řádně označeno.

Dodatečné informace

Podrobné informace o kritériu 1.2.2 (anglicky)

Doporučené techniky, jak splnit kritérium 1.2.2 (anglicky)