Kritérium úspěšnosti 1.2.3 Audio popis či alternativa pro multimediální prvek (předtočené) – úroveň A

Úvod

Předtočený multimediální obsah – video – je opatřen textovou nebo audio alternativou. To je klíčové pro uživatele se zrakovým postižením nebo omezením. Splněním tohoto kritéria umožníte lidem, kteří nemohou nebo nejsou schopni vidět obraz, plně vnímat a porozumět obsahu, který je jinak prezentován primárně vizuálně.

Komu to prospěje

 • Lidem se zrakovým postižením: Umožňuje jim plně vnímat a porozumět vizuálním informacím v mediálním obsahu.
 • Lidem s kognitivními omezeními: Pomocí detailních popisů mohou lépe sledovat děj a rozumět kontextu.
 • Všem uživatelům v situacích, kdy nemohou sledovat obraz

Detailní popis

Jedná se o poskytování popisu vizuálních informací ve videích, které nejsou dostupné pouze slyšením, nebo o kompletní textové popisy dějů, postav a důležitých vizuálních prvků.

 • Audio popis: Přidává se do zvukové stopy videa během pauz v dialogu, aby poskytl informace o vizuálních prvcích důležitých pro porozumění obsahu.
 • Textová alternativa: Poskytuje kompletní popis všeho, co se děje ve videu, včetně popisu akcí, výrazů postav a vizuálního kontextu, podobně jako scénář nebo kniha.

Doporučené techniky

 • Umístění odkazu na textovou alternativu vedle nemediálního obsahu.
 • Poskytnutí druhé, volitelné zvukové stopy s audio popisem.
 • Vytvoření verze filmu s audio popisy.
 • Použití statické textové alternativy pro popis video, kde není zásadní vizuální děj (tzv. mluvící hlava).

Výjimky z kritéria

Výjimku tvoří případ, kdy je multimediální prvek sám o sobě multimediální alternativou textu a jako takový je také řádně označen.

Poznámka

Pokud jsou v případě bodů 1.2.3, 1.2.5 a 1.2.7 všechny informace ve videu již uvedeny ve vložené zvukové stopě, není zvukový popis nutný.

Kritéria 1.2.3, 1.2.5 a 1.2.7 se navzájem do jisté míry překrývají. Je to proto, aby měl autor na minimální úrovni shody možnost volby a na vyšších úrovních byly stanoveny další požadavky.

 • Na úrovni A v kritériu úspěšnosti 1.2.3 mají autoři na výběr, zda poskytnou zvukový popis, nebo plnotextovou alternativu.
 • Pokud chtějí být ve shodě na úrovni AA, musí autoři v rámci kritéria úspěšnosti 1.2.5 poskytnout právě zvukový popis – tento požadavek je již splněn, pokud si tuto možnost zvolili pro splnění kritéria 1.2.3, jinak se jedná o dodatečný požadavek.
 • Na úrovni AAA podle kritéria úspěšnosti 1.2.7 musí poskytnout rozšířený textový popis. Jedná se o dodatečný požadavek, pokud 1.2.3 i 1.2.5 splnili tím, že poskytli pouze zvukový popis. Pokud však bylo kritérium 1.2.3 splněno poskytnutím textového popisu a požadavek 1.2.5 na zvukový popis byl splněn, pak kritérium 1.2.7 nepřidává nové požadavky.

Doplňující informace

Podrobné informace o kritériu 1.2.3 (anglicky)

Doporučené techniky, jak splnit kritérium 1.2.3 (anglicky)