Kritérium úspěšnosti 1.2.4 Titulky (živě) – úroveň AA

Úvod

Představte si, že sledujete živě přenášenou online přednášku, ale kvůli hlučnému prostředí nebo problémům se sluchem nemůžete rozumět, co se říká. Právě zde vstupují do hry titulky pro živé vysílání, které umožňují sledovat dění na obrazovce i těm, kdo nemohou spolehnout na zvuk. Tento přístup je důležitý pro lidi s nedoslýchavostí, ale také pro situace, kdy nemůžete nebo nechcete zvuk zapnout.

Kdo má z toho prospěch

  • Lidé s nedoslýchavostí: Titulky jim umožňují sledovat živé vysílání a chápat mluvené slovo i zvukové efekty.
  • Lidé v hlučném prostředí: V kavárně nebo na veřejné dopravě mohou titulky pomoci sledovat obsah, aniž by bylo nutné zvýšit hlasitost.
  • Nerodilí mluvčí jazyka: Titulky mohou pomoci lépe porozumět jazyku vysílání.

Detailní popis

Titulky pro živé vysílání jsou vizuální nebo textový doprovod k audio stopě, který zahrnuje dialog, identifikaci mluvčích a zvukové efekty. Nejedná se tedy jen o video, ale i o samostatný audio přenos. Cílem je zajistit, aby lidé, kteří nemohou spolehnout na zvuk, měli přístup k informacím prezentovaným v reálném čase.

Techniky

  • Vytváření titulků pro živé synchronizované média
  • Poskytování otevřených (vždy viditelných) titulků
  • Poskytování uzavřených titulků s použitím podporovaných formátů a přehrávačů

Poznámka: Živým audiem je myšlen online přenos zvukového obsahu v reálném čase. To je rozdíl oproti kritériu 1.2.2.

Dodatečné informace

Podrobné informace o kritériu 1.2.4 (anglicky)

Doporučené techniky, jak splnit kritérium 1.2.4 (anglicky)