Kritérium úspěšnosti 1.2.6 Znakový jazyk (předtočený) – úroveň AAA

Úvod

Pro některé uživatele, kteří mají například vrozené poškození sluchu, je znakový jazyk vlastně mateřským jazykem. Komunikují v něm přirozeněji než pomocí psaného textu. Doplněním multimédií o překlad do znakového jazyka těmto uživatelům velmi zjednodušíte porozumění obsahu.

Poznámka:

Komu to pomáhá

  • Lidem s poruchami sluchu: Znakový jazyk je pro mnohé z nich primárním komunikačním jazykem, a titulky proto nemusí být dostatečně účinné.
  • Lidem s omezenou čtenářskou gramotností: Znakový jazyk může být jejich primárním jazykem, a titulky pro ně mohou být obtížně srozumitelné.
  • Všeobecně: Znakový jazyk může být užitečný i pro lidi bez sluchových postižení, kteří tento jazyk ovládají. Například v hlučném prostředí nebo tam, kde je potřeba sledovat video bez zvuku.

Zajímavá fakta

  • Znakový jazyk není univerzální nebo mezinárodní. Existuje asi 300 národních znakových jazyků a nářečí. Podívejte se na video, které vysvětluje rozdíly.
  • Znaková řeč vyjadřuje emoce, intonaci, výraz a další dynamiku, kterou nelze přesně vyjádřit psaným textem.
  • Do znakového jazyka je možné interpretovat i hudbu? Podívejte se, jak vypadá česká hymna ve znakové řeči.
  • Psaný text je pro uživatele, jejichž prvním jazykem je znakový jazyk, druhým jazykem.
  • Lidé, kteří intenzivně komunikují ve znakovém jazyce, mohou obsah ve znakovém jazyce pochopit rychleji a přesněji, než když čtou psaný text v titulcích.

Detailní popis

Splnění kritéria 1.2.6 vyžaduje, aby byla pro veškerý předtočený audio obsah ve synchronizovaných médiích poskytována interpretace v znakovém jazyce. To zahrnuje dvě možnosti:

  • Zahrnutí interpreta znakového jazyka přímo ve video streamu.
  • Poskytování synchronizovaného videa s interpretem znakového jazyka, které lze zobrazit v samostatném okně nebo překrýt přes obraz pomocí přehrávače.

Poznámka: Toto kritérium je kategorie AAA, jeho splnění nevyžaduje zákon 99/2019 Sb.

Doplňující informace

Podrobné informace o kritériu 1.2.6 (anglicky)

Doporučené techniky, jak splnit kritérium 1.2.6 (anglicky)