Kritérium úspěšnosti 1.2.6 Znakový jazyk (předtočený) – úroveň AAA

Každý předtočený audio záznam, který je součástí synchronizovaného multimediálního prvku, je opatřen překladem do znakového jazyka.