Kritérium úspěšnosti 1.2.9 Pouze audio (živě) – úroveň AAA

Každé živě přenášené audio je opatřeno alternativou pro multimediální prvek závisející na čase, která poskytne ekvivalentní informaci pro živě přenášené audio.