Kritérium úspěšnosti 1.2.9 Pouze audio (živě) – úroveň AAA

Úvod

Představte si, že sledujete živý rozhlasový přenos a najednou ztratíte zvuk. Jak se dozvíte, co se dál děje? Tento problém řeší poskytováním alternativního textového přepisu nebo titulků pro živé audio vysílání.

Kdo využije

  • Neslyšící a nedoslýchaví uživatelé: Mohou číst titulky nebo textové přepisy a tak sledovat živé události.
  • Uživatelé v hlučném prostředí: I ti, kteří nejsou zvyklí používat titulky, ocení možnost číst text v situacích, kdy je špatná kvalita zvuku nebo jsou v hlučném prostředí.
  • Nerodilí mluvčí jazyka: Titulky mohou pomoci lidem, kteří se učí jazyk nebo mají s jeho porozuměním potíže.

Podrobný popis

Toto kritérium vyžaduje, aby byly pro živé audio obsahy poskytnuty alternativy, jako jsou živé textové titulky. To umožňuje sledovat například konference, živé projevy nebo rozhlasové vysílání v reálném čase i těm, kdo nemohou slyšet. Klíčové techniky zahrnují například:

  • Poskytnutí odkazu na textový přepis připraveného prohlášení nebo scénáře, pokud je dodržen.
  • Začlenění služby živého audio titulkování do webové stránky.

Doplňující informace

Podrobné informace o kritériu 1.2.9 (anglicky)

Doporučené techniky, jak splnit kritérium 1.2.9 (anglicky)