Kritérium úspěšnosti 1.3.1 Informace a vzájemné vztahy – úroveň A

Úvod

Přístupnost na webu znamená, že web je navržen tak, aby ho mohly bez problémů používat i osoby se zdravotním postižením. Jedno z pravidel, které tomu pomáhá, se týká informací a vztahů na stránce. Jednoduše řečeno, informace a struktura prezentované na webu by měly být srozumitelné i pro software, jako jsou čtečky obrazovky.

Když například vidoucí uživatel vidí formulář s políčky označenými hvězdičkou, rozumí, že jsou povinná. Ale pro lidi, kteří web “vidí” prostřednictvím čtečky obrazovky, je potřeba, aby tato informace byla dostupná v takové formě, kterou pochopí a správně interpretuje i čtečka.

Kdo má z toho užitek

  • Osoby se zrakovým postižením: Používají čtečky obrazovky, které nahlas předčítají obsah webu. Pokud jsou struktura a vztahy na webu správně označeny, čtečka obsah interpretuje správně a uživatelé se mohou snadno na stránce pohybovat a rozumí obsahu.
  • Osoby s kognitivními postiženími: Jednoznačná struktura a vztahy jim pomáhají lépe porozumět informacím na webu.
  • Všichni uživatelé: Jednoznačná a logicky uspořádaná struktura stránky pomáhá v orientaci a snižuje čas potřebný k nalezení informací.
  • Elektroničtí asistenti (Alexa, Siri apod.): Mohou poskytovat přesnější informace a umožní správně ovládat webovou aplikaci hlasem

Detailní popis

Kritérium se zaměřuje na to, aby byly informace, struktura a vztahy na webu prezentované tak, aby je mohly správně interpretovat i technologie jako jsou čtečky obrazovky. To zahrnuje například použití správných HTML tagů pro nadpisy, seznamy, tabulky a formuláře, což umožňuje lidem s různými druhy postižení lépe orientovat se na stránce. Třeba použití tagu <th> pro záhlaví tabulky umožňuje čtečce obrazovky, aby uživatelům poskytla informaci o vztahu mezi konkrétní buňkou a záhlavím.

Techniky

  • Použití sémantických HTML prvků pro identifikaci oblastí stránky – HEADER, MAIN, FOOTER, NAV
  • Použití atributů aria-labelledby pro pojmenování oblastí, například polí formuláře
  • Použití atributu aria-required pro označení povinných polí
  • Správné používání nadpisů (H1H6), seznamů (UL, OL, DL) a dalších prvků
  • a další

Web navržený a vytvoření podle standardů W3C většinu věcí automaticky splňuje.

Doplňující informace

Podrobné informace o kritériu 1.3.1 (anglicky)

Doporučené techniky, jak splnit kritérium 1.3.1 (anglicky)