Kritérium úspěšnosti 1.3.1 Informace a vzájemné vztahy – úroveň A

Informace, strukturu a vzájemné vztahy sdělované prezentací lze programově určit nebo jsou dostupné ve formě textu.