Kritérium úspěšnosti 1.3.3 Vlastnosti na základě smyslového vjemu – úroveň A

Úvod

Představte si, že vám aplikace hlásí: “Vyčkejte na pípnutí a poté stiskněte tlačítko”. A vy se zrovna nacházíte v hlučném prostředí, kde pípnutí nemáte šanci slyšet. Nebo patříte do skupiny lidí, která má problémy se sluchem.

Dalším příkladem je pokyn na webové stránce: “Klikněte na tlačítko vpravo”. Autor webu ale zapomněl na to, že lidé budou prohlížet stránku na mobilu a tím pádem tlačítko nebude vlevo, ale dole.

Tyto a podobné příklady jsou důvodem, proč obsah a ovládání stránek nemá být závislé výhradně na vlastnostech využadujících konkrétní smyslovém vnímání (např. tvar, velikost, optické umístění, orientace, zvuk apodobně).

Poznámka: Pokud se jedná o požadavky týkající se vnímání barev, podívejte se na pravidlo 1.4.

Kdo má z toho užitek

  • Osoby se zrakovým postižením: Například osoby, které používají čtečku obrazovky, nevnímají symboly a tvary potřebují mít informace v textové formě.
  • Osoby s poruchami učení: Mohou mít problémy s rozpoznáním některých tvarů a pochopením významů symbolů.
  • Uživatelé bez postižení: Například v situaci, kdy používají zařízení v hlučném prostředí, kde se nemohou spolehnout na zvukové signály.

Podrobný popis

Pravidlo zdůrazňuje význam alternativních způsobů prezentace informací, které nespoléhají jen na senzorické charakteristiky. To zahrnuje:

  • Textové alternativy: Poskytování textových popisků pro informace prezentované formou obrázků nebo zvuku.
  • Kontextové informace: Využití více kanálů k přenosu důležitých informací, například kombinace vizuálních a textových popisů.
  • Dostatečné techniky: Mezi techniky, které pomáhají dosáhnout tohoto cíle, patří používání popisků a instrukcí nezávislých na senzorických vlastnostech, jako je “klikněte na tlačítko Přihlásit se” místo “Klikněte na tlačítko v pravém horním rohu”.

Doplňující informace

Podrobné informace o kritériu 1.3.3 (anglicky)

Doporučené techniky, jak splnit kritérium 1.3.3 (anglicky)