Kritérium úspěšnosti 1.3.3 Vlastnosti na základě smyslového vjemu – úroveň A

Pokyny, jak chápat obsah a jak s ním správně zacházet, nezávisí výhradně na vlastnostech založených na smyslovém vnímání, které jednotlivé komponenty mají (např. tvar, velikost, optické umístění orientace či zvuk).

Poznámka: Pokud se jedná o požadavky týkající se barev, viz pravidlo 1.4.

Podrobné informace o kritériu 1.3.3 (anglicky)

Doporučené techniky, jak splnit kritérium 1.3.3 (anglicky)