Kritérium úspěšnosti 1.3.4 Orientace – úroveň AA

Obsah neomezuje způsob zobrazení nebo nevyžaduje operaci na jednu orientaci zobrazení, například na výšku nebo šířku, pokud není nezbytná konkrétní orientace zobrazení.

Poznámka: Příklady, v nichž může být důležitá konkrétní orientace zobrazení, jsou bankovní šek, aplikace pro hru na klavír, diapozitivy pro projektor nebo obsah virtuální reality, kde není možné použít dvojí orientaci zobrazení.

Podrobné informace o kritériu 1.3.4 (anglicky)

Doporučené techniky, jak splnit kritérium 1.3.4 (anglicky)