Kritérium úspěšnosti 1.3.4 Orientace – úroveň AA

Úvod

Nerozhodujte za uživatele, jestli chce konzumovat obsah na zařízení, které je na výšku nebo na šířku. Neomezujte způsob zobrazení, pokud to není nezbytně nutné.

Poznámka: Příklady, v nichž může být důležitá konkrétní orientace zobrazení, jsou zobrazení bankovního šeku, aplikace pro hru na klavír, obsah virtuální reality apod.

Kdo těží z tohoto pravidla

  • Osoby s omezenou pohyblivostí: Například uživatelé, kteří mají zařízení upevněné na vozíku a nemohou ho operativně otáčet.
  • Uživatelé se slabým zrakem: Mohou si zvolit orientaci, která jim nejlépe vyhovuje pro zvětšení textu.

Podrobné informace

Cílem tohoto kritéria je zajistit, aby se obsah zobrazoval v orientaci, kterou uživatel preferuje (na výšku nebo na šířku). Pokud aplikace automaticky nastavuje a omezuje zobrazení na určitou orientaci displeje a vyžaduje, aby uživatelé otočili své zařízení, může to způsobovat problémy. Někteří uživatelé nemohou svá zařízení fyzicky otočit, jiní mohou mít orientaci displeje uzamčenou. Webové stránky a aplikace proto musí podporovat obě orientace.

Výjimkou jsou situace, kdy by obsah byl srozumitelný pouze při určité orientaci zařízení nebo kdy technologie omezuje možné orientace. Například obsah pro virtuální realitu využívá obrazovky v brýlích, které nemohou měnit orientaci vzhledem k očím uživatele.

Doplňkové informace

Podrobné informace o kritériu 1.3.4 (anglicky)

Doporučené techniky, jak splnit kritérium 1.3.4 (anglicky)