Pravidlo 1.4 Rozlišitelné

Usnadněte uživatelům vidět obsah, který je důležitý. Pravidlo 1.4 WCAG říká, že popředí musí být rozlišitelné od pozadí.

Kritéria úspěšnosti

1.4.1 Používání barev – úroveň A

Barva není používána jako jediný vizuální prostředek, sloužící k poskytnutí určité informace, k indikování určité akce, k vyjádření požadavku na odezvu či k odlišení určitého vizuálního prvku.

Podrobnosti ke kritériu Používání barev.

1.4.2 Ovládání zvuku – úroveň A

Jestliže se na internetové stránce automaticky spustí přehrávání audia na delší dobu než tři sekundy, je k dispozici mechanismus, který umožní audio pozastavit či zcela zastavit nebo je k dispozici mechanismus, který umožní ovládat hlasitost nezávisle na celkové hlasitosti systému.

Podrobnosti ke kritériu Ovládání zvuku.

1.4.3 Minimální kontrast – úroveň AA

Vizuální podoba textu a textu ve formě obrázku má kontrastní poměr minimálně 4,5:1.

Podrobnosti ke kritériu Minimální kontrast.

1.4.4 Změna velikosti textu – úroveň AA

Text může být zvětšen bez použití až o 200 %, aniž by došlo ke ztrátě obsahu či porušení funkčnosti.

Podrobnosti ke kritériu Změna velikosti textu.

1.4.5 Text ve formě obrázku – úroveň AA

Použít textový formát místo textu ve formě obrázku.

Podrobnosti ke kritériu Text ve formě obrázku.

1.4.6 Zvýšený kontrast – úroveň AAA

Graficky znázorněný text či text prezentovaný ve formě obrázku má kontrastní poměr minimálně 7:1.

Podrobnosti ke kritériu Zvýšený kontrast.

1.4.7 Tlumený nebo žádný podkresový zvuk – úroveň AAA

Pokud obsah tvoří pouze předtočené audio, které (1) obsahuje mluvené slovo jako hlavní složku, (2) není zvukovou variantou kódu CAPTCHA či zvukovým logem, (3) není hlasovou složkou hudebního projevu, platí alespoň jedna z možností:

 • Bez podkresu – audio neobsahuje žádné podkresové zvuky.
 • Možnost vypnutí – podkresové zvuky mohou být vypnuty.
 • 20 dB – Podkresové zvuky jsou alespoň o 20 decibelů nižší než mluvená informace v popředí. Výjimku tvoří občasné zvuky netrvající déle než dvě sekundy.

Podrobnosti ke kritériu Tlumený nebo žádný podkresový zvuk.

1.4.8 Vizuální znázornění – úroveň AAA

Pro vizuální znázornění textových bloků je k dispozici mechanismus, který umožňuje uživateli dosažení těchto cílů:

 1. barvy popředí a pozadí si může zvolit uživatel,
 2. šířka řádku není větší než 80 znaků,
 3. text není zarovnán do bloku,
 4. řádkování v rámci odstavců je alespoň 1,5 a mezery mezi odstavci jsou pak alespoň 1,5 krát větší než řádkování v rámci odstavců,
 5. velikost textu může být změněna bez pomoci asistivních technologií až o 200 %, aniž by uživatel musel posouvat text vodorovně, chce-li si přečíst celý řádek.

Podrobnosti ke kritériu Vizuální znázornění.

1.4.9 Text ve formě obrázku (bez výjimek) – úroveň AAA

Text ve formě obrázku se používá jen v případě, že slouží k čistě dekorativním účelům nebo jestliže způsob, jakým je určitý text prezentován, má zásadní vliv na sdělovanou informaci.

Podrobnosti ke kritériu Text ve formě obrázku (bez výjimek).

1.4.10 Přeformátování (reflow) – úroveň AA

Obsah může být prezentován bez ztráty informací nebo funkcí a bez nutnosti posouvání textu ve dvou rozměrech pro:

 • vertikální posouvání obsahu v šířce odpovídající 320 CSS pixelů,
 • horizontální posouvání obsahu ve výšce 256 CSS pixelů.

Podrobnosti ke kritériu Přeformátování.

1.4.11 Netextový kontrast – úroveň AA

Vizuální zobrazení komponent uživatelského rozhraní a grafických objektů má kontrastní poměr alespoň 3:1 vůči sousedním barvám.

Podrobnosti ke kritériu Netextový kontrast.

1.4.12 Rozložení textu – úroveň AA

Pokud si uživatel nastaví všechny následující funkce a nezmění se žádná jiná vlastnost stylu, nedojde ke ztrátě obsahu ani funkčnosti:

 • Výška řádku (řádkování) minimálně na 1,5 násobek velikosti písma⁏
 • Rozteč mezi odstavci minimálně na dvojnásobek velikosti písma⁏
 • Rozteč písma (sledování) minimálně na 0,12 násobek velikosti písma⁏
 • Rozteč mezi slovy minimálně na 0,16 násobek velikosti písma.

Podrobnosti ke kritériu Rozložení textu.

1.4.13 Obsah při přechodu myši nebo fokusu klávesnice – úroveň AA

Pokud nastavení a následné odsunutí kurzoru myši, nebo přesun fokusu klávesnice zobrazí další obsah, který se poté skryje, pak platí:

 • možnost skrýt,
 • možnost zobrazení při přechodu myši,
 • nepřerušenost.

Podrobnosti ke kritériu Obsah při přechodu myši nebo fokusu klávesnice.