Kritérium úspěšnosti 1.4.10 Přeformátování (reflow) – úroveň AA

Obsah může být prezentován bez ztráty informací nebo funkcí a bez nutnosti posouvání textu ve dvou rozměrech pro:

  • vertikální posouvání obsahu v šířce odpovídající 320 CSS pixelů,
  • horizontální posouvání obsahu ve výšce 256 CSS pixelů.

320 pixelů CSS je ekvivalent prvotní šířky oblasti zobrazení 1280 CSS pixelů při přiblížení 400 %. U internetového obsahu, který je navržen pro horizontální posouvání (např. s vertikálním textem), je 256 CSS pixelů ekvivalentem pro prvotní výšku oblasti zobrazení 1024 pixelů při přiblížení 400 %.

Poznámka: Příkladem obsahu, který vyžaduje dvojrozměrné rozložení, jsou obrázky, mapy, diagramy, video, hry, prezentace, tabulky s údaji a rozhraní, při kterých je třeba při práci s obsahem zachovat panely nástrojů.

Podrobné informace o kritériu 1.4.10 (anglicky)

Doporučené techniky, jak splnit kritérium 1.4.10 (anglicky)