Kritérium úspěšnosti 1.4.11 Netextový kontrast – úroveň AA

Vizuální zobrazení následujících prvků má kontrastní poměr alespoň 3:1 vůči sousedním barvám.

Komponenty uživatelského rozhraní – vizuální informace, které se používají k označení stavů a hranic prvků uživatelského rozhraní, s výjimkou neaktivních prvků, nebo pokud vzhled určuje přístupový prostředek (user agent) a neupravuje ho autor.

Grafické objekty – části grafiky potřebné k porozumění obsahu, s výjimkou případů, kdy je konkrétní grafická prezentace důležitá pro vyjádření informace.

Podrobné informace o kritériu 1.4.11 (anglicky)

Doporučené techniky, jak splnit kritérium 1.4.11 (anglicky)