Kritérium úspěšnosti 1.4.12 Rozložení textu – úroveň AA

Pokud se v obsahu implementovaném pomocí značkovacích jazyků, které podporují následující vlastnosti stylu textu, nastaví všechny následující funkce a nezmění se žádná jiná vlastnost stylu, nedojde ke ztrátě obsahu ani funkčnosti:

  • Výška řádku (řádkování) minimálně na 1,5 násobek velikosti písma⁏
  • Rozteč mezi odstavci minimálně na dvojnásobek velikosti písma⁏
  • Rozteč písma (sledování) minimálně na 0,12 násobek velikosti písma⁏
  • Rozteč mezi slovy minimálně na 0,16 násobek velikosti písma.

Výjimka: Lidské jazyky a písma, které nevyužívají jednu nebo více těchto vlastností stylu textu v psaném textu, se mohou používat pouze s vlastnostmi, které existují pro danou kombinaci jazyka a písma.

Podrobné informace o kritériu 1.4.12 (anglicky)

Doporučené techniky, jak splnit kritérium 1.4.12 (anglicky)