Kritérium úspěšnosti 1.4.2 Ovládání zvuku – úroveň A

Jestliže se na internetové stránce automaticky spustí přehrávání audia na delší dobu než tři sekundy, je k dispozici mechanismus, který:

  • umožní audio pozastavit nebo zcela zastavit, nebo
  • umožní ovládat hlasitost nezávisle na celkové hlasitosti systému.

Jakýkoliv obsah, který nesplňuje toto kritérium úspěšnosti, může zásadně narušit schopnost uživatele používat celou internetovou stránku. Proto veškerý obsah na internetové stránce musí splňovat toto kritérium úspěšnosti. Toto kritérium je implicitně uvedeno v požadavku na shodu 5: Žádné rušení.

Nejjednodušší způsob, jak splnit toto kritérium: Nespouštět automaticky žádné zvuky na stránce.

Podrobné informace o kritériu 1.4.2 (anglicky)

Doporučené techniky, jak splnit kritérium 1.4.2 (anglicky)