Kritérium úspěšnosti 1.4.5 Text ve formě obrázku – úroveň AA

Jestliže technologie, které byly použity, umožňují vizuální znázornění, pak se doporučuje raději použít textový formát než text ve formě obrázku. Výjimku tvoří následující případy:

  • Přizpůsobitelný: Obraz textu je možné vizuálně přizpůsobit požadavkům uživatele.
  • Zásadní: Způsob, jakým je určitý text prezentován, má zásadní vliv na sdělovanou informaci.

Poznámka: Logotypy (text, který je součástí loga nebo názvu firmy či produktu), se považují za zásadní.

Podrobné informace o kritériu 1.4.5 (anglicky)

Doporučené techniky, jak splnit kritérium 1.4.5 (anglicky)