Kritérium úspěšnosti 1.4.7 Tlumený nebo žádný podkresový zvuk – úroveň AAA

Pro případ, že obsah tvoří pouze předtočené audio, které:

  1. obsahuje mluvené slovo v popředí jako hlavní složku,
  2. není zvukovou variantou kódu CAPTCHA či zvukovým logem,
  3. není hlasovou složkou hudebního projevu jako je zpěv nebo rap,

platí alespoň jedna z následujících možností:

  • Bez podkresu – audio neobsahuje žádné podkresové zvuky.
  • Možnost vypnutí – podkresové zvuky mohou být vypnuty.
  • 20 dB – podkresové zvuky jsou alespoň o 20 decibelů nižší než mluvená informace v popředí. Výjimku tvoří občasné zvuky netrvající déle než dvě sekundy. (Z definice decibelu vyplývá, že podkresový zvuk bude zhruba čtyřikrát tišší než mluvená informace v popředí.)

Podrobné informace o kritériu 1.4.7 (anglicky)

Doporučené techniky, jak splnit kritérium 1.4.7 (anglicky)