Kritérium úspěšnosti 1.4.9 Text ve formě obrázku (bez výjimek) – úroveň AAA

Text ve formě obrázku se používá jen v případě, že:

  • slouží k čistě dekorativním účelům, nebo
  • jestliže způsob, jakým je určitý text prezentován, má zásadní vliv na sdělovanou informaci (např. logotyp).