Ovladatelnost

Ovladatelnost je druhým principem standardu WCAG 2.1 a zákona č. 99/2019 Sb.

Podle tohoto principu musí být všechny součástí uživatelského rozhraní a všechny navigační prvky ovladatelné nezávisle na tom, jakou technologii uživatel pro zobrazení a ovládání stránek použije. To znamená, že uživatelé musí být schopni rozhraní obsluhovat (rozhraní nemůže vyžadovat interakci, kterou uživatel nemůže provést).

Pravidla ovladatelnosti stránek

Princip ovladatelnost obsahuje 5 pravidel: