Pravidlo 2.1 Přístupnost z klávesnice

Zajistěte, aby všechny funkce byly dostupné z klávesnice.

Kritéria úspěšnosti

2.1.1 Klávesnice – úroveň A

Všechny funkce obsahu je možné ovládat přes rozhraní klávesnice, aniž by bylo nutné jednotlivé stisky kláves zvláště časovat, výjimku tvoří případ, kdy vstup dané funkce reaguje na způsob pohybu při zadávání a jeho průběh.

Podrobnosti ke kritériu Klávesnice

2.1.2 Žádná past na klávesy – úroveň A

Jestliže je pomocí rozhraní klávesnice možné přesunout fokus na určitý prvek na stránce, pak se přesun fokusu z tohoto prvku dá uskutečnit pouze pomocí rozhraní klávesnice. Pokud je třeba pro tento účel použít jiné klávesy než jsou klávesy se šipkami, tabulátory s nezměněnou funkcí nebo jiné standardní metody používané pro návrat, je uživatel o tomto způsobu přesunu fokusu poučen.

Podrobnosti ke kritériu Žádná past na klávesy

2.1.3 Klávesnice (bez výjimek) – úroveň AAA

Všechny funkce obsahu je možné obsluhovat přes rozhraní klávesnice, aniž by bylo nutné jednotlivé stisky kláves zvláště časovat.

Podrobnosti ke kritériu Klávesnice (bez výjimek)

2.1.4 Jednoznakové klávesové zkratky – úroveň A

Pokud klávesová zkratka implementována do obsahu používá pouze písmeno (včetně velkých a malých písmen), interpunkční znaménko, číslici nebo znak představující symbol, pak platí alespoň jedna z následujících možností:

  • Možnost vypnout: K dispozici je mechanismus pro vypnutí zkratky;
  • Přemapování: K dispozici je mechanismus přemapování zkratky tak, aby bylo možné použít jednu nebo více netisknutelných kláves (např. Ctrl, Alt, atd.);
  • Aktivní pouze při fokusu: Klávesová zkratka pro komponentu uživatelského rozhraní je aktivní pouze tehdy, když je na této komponentě fokus klávesnice.

Podrobnosti ke kritériu Jednoznakové klávesové zkratky