Kritérium úspěšnosti 2.1.2 Žádná past na klávesy – úroveň A

Jestliže je pomocí rozhraní klávesnice možné přesunout fokus na určitý prvek na stránce, pak se přesun fokusu z tohoto prvku dá uskutečnit pouze pomocí rozhraní klávesnice. Pokud je třeba pro tento účel použít jiné klávesy než jsou klávesy se šipkami, tabulátory s nezměněnou funkcí nebo jiné standardní metody používané pro návrat, je uživatel o tomto způsobu přesunu fokusu poučen.

Poznámka: Vzhledem k tomu, že jakýkoliv obsah, který nesplňuje toto kritérium úspěšnosti, může narušit schopnost uživatele používat celou stránku, musí veškerý obsah na internetové stránce splňovat toto kritérium úspěšnosti (bez ohledu na to, zda se používá ke splnění jiných kritérií úspěšnosti), viz Požadavek na shodu 5: Zákaz rušení.

Podrobné informace o kritériu 2.1.2 (anglicky)

Doporučené techniky, jak splnit kritérium 2.1.2 (anglicky)