Kritérium úspěšnosti 2.1.4 Jednoznakové klávesové zkratky – úroveň A

Pokud klávesová zkratka implementována do obsahu používá pouze písmeno (včetně velkých a malých písmen), interpunkční znaménko, číslici nebo znak představující symbol, pak platí alespoň jedna z následujících možností:

  • Možnost vypnout: K dispozici je mechanismus pro vypnutí zkratky;
  • Přemapování: K dispozici je mechanismus přemapování zkratky tak, aby bylo možné použít jednu nebo více netisknutelných kláves (např. Ctrl, Alt, atd.);
  • Aktivní pouze při fokusu: Klávesová zkratka pro komponentu uživatelského rozhraní je aktivní pouze tehdy, když je na této komponentě fokus klávesnice.

Podrobné informace o kritériu 2.1.4 (anglicky)

Doporučené techniky, jak splnit kritérium 2.1.4 (anglicky)