Kritérium úspěšnosti 2.2.1 Nastavitelné časování – úroveň A

Pro každý časový limit, který je nastaven obsahem, platí alespoň jeden z následujících bodů:

  • Možnost vypnutí: Uživatel má možnost vypnout časový limit dříve, než se s ním setká; nebo
  • Možnost nastavení: Uživatel má možnost časový limit nastavit dříve, než se s ním setká, v rozmezí alespoň desetkrát větším než je standardní nastavení limitu; nebo
  • Možnost prodloužení: Uživatel obdrží varování dříve, než časový limit vyprší a získá minimálně 20 sekund na prodloužení časového limitu za použití jednoduché akce (např. stisknutím mezerníku). Uživateli je dána možnost prodloužit časový limit alespoň desetkrát; nebo
  • Výjimka pro reálný čas: Časový limit je nutnou součástí události probíhající v reálném čase (např. aukce) a není možné poskytnout jinou alternativu pro časový limit; nebo
  • Výjimka, kdy má časové omezení zásadní význam: Časový limit má zásadní význam pro danou činnost a jeho prodloužením by byl význam činnosti znehodnocen; nebo
  • Výjimka pro limit delší než 20 hodin: Časový limit je delší než 20 hodin.

Poznámka: Toto kritérium úspěšnosti pomáhá zaručit, že uživatel bude mít dostatek času na dokončení úkolů, aniž by se obsah či kontext neočekávaně změnil v důsledku časového limitu. Toto kritérium úspěšnosti by mělo být zváženo ve spojení s kritériem úspěšnosti 3.2.1, které stanoví omezení na změny obsahu nebo kontextu v důsledku činnosti uživatelů.

Podrobné informace o kritériu 2.2.1 (anglicky)

Doporučené techniky, jak splnit kritérium 2.2.1 (anglicky)