Kritérium úspěšnosti 2.2.2 Pauza, zastavení, skrytí – úroveň A

Pro všechny informace, které se pohybují, blikají, rolují nebo se automaticky aktualizují, platí všechny následující skutečnosti:

  • Přesouvání, blikání, rolování: Pro každý pohybující se, blikající či rolující obsah, který se: (1) spouští automaticky, (2) objevuje na delší dobu než 5 sekund, (3) zobrazuje paralelně s jiným obsahem, existuje mechanismus, který umožňuje uživateli zvolit pauzu, zastavení nebo skrytí těchto informací. Výjimku tvoří případ, kdy má pohyb, blikání nebo rolování zásadní význam pro činnost, jejíž je součástí; a
  • Automatické aktualizování: Pro každý automaticky se aktualizující obsah, který se (1) spouští automaticky, (2) zobrazuje paralelně s jiným obsahem, existuje mechanismus, kterým uživatel může pozastavit, zastavit, skrýt nebo ovládat frekvenci aktualizace. Výjimku tvoří případ, kdy má automatické aktualizování zásadní význam pro činnost, jejíž je součástí.

Poznámka: Požadavky týkající se kmitajícího nebo blikajícího obsahu naleznete v Pravidle 2.3.

Poznámka: Vzhledem k tomu, že jakýkoliv obsah, který nesplňuje toto kritérium úspěšnosti, může narušit schopnost uživatele používat celou stránku, musí veškerý obsah na internetové stránce splňovat toto kritérium úspěšnosti (bez ohledu na to, zda se používá ke splnění jiných kritérií úspěšnosti), viz Požadavek na shodu 5: Zákaz rušení.

Poznámka: U obsahu, který pravidelně aktualizuje software, nebo který se přenáší prostřednictvím přístupových prostředků (user agent), se nevyžaduje, aby klient uchovával nebo zobrazoval informace, které byly vytvořeny nebo přijaty mezi začátkem pauzy a obnovením prezentace, protože to nemusí být technicky možné a v mnoha situacích by to mohlo být zavádějící.

Poznámka: Animace, která se zobrazuje jako součást fáze načítání obsahu nebo během podobné situace, lze považovat za nezbytnou, pokud během této fáze nemá žádný uživatel možnost interakce, a pokud absence jakéhokoliv ukazatele průběhu by mohla u uživatelů vyvolat zmatek nebo způsobit, že by nabyli dojem, že obsah byl zmrazen nebo se zhroutil.

Podrobné informace o kritériu 2.2.2 (anglicky)

Doporučené techniky, jak splnit kritérium 2.2.2 (anglicky)