Kritérium úspěšnosti 2.2.3 Žádné časování – úroveň AAA

Časování není zásadní součástí události nebo aktivity prezentované obsahem, s výjimkou neinteraktivních synchronizovaných multimediálních prvků a událostí probíhajících v reálném čase.