Kritérium úspěšnosti 2.2.6 Časové limity – úroveň AAA

Uživatelé jsou upozorněni na trvání jakékoli uživatelovy nečinnosti, která by mohla způsobit ztrátu dat, s výjimkou případů, kdy se údaje zachovají po dobu delší než 20 hodin, i když uživatel nic neprovede.

Poznámka: Zásady ochrany osobních údajů mohou vyžadovat výslovný souhlas uživatele dříve, než byla identifikace uživatele ověřena a než se uchovají údaje o uživateli. V případech, kdy je uživatel nezletilý, nelze ve většině jurisdikcí, zemích nebo regionech vyžádat jeho výslovný souhlas. Jako přístup ke splnění tohoto kritéria úspěšnosti se při posuzování zachování údajů doporučuje konzultace s odborníky na ochranu soukromí a právním poradcem.

Poznámka: Kritérium 2.2.6 je zpřísnění kritéria 2.2.1 Nastavitelné časování

Podrobné informace o kritériu 2.2.6 (anglicky)

Doporučené techniky, jak splnit kritérium 2.2.6 (anglicky)