Kritérium úspěšnosti 2.3.1 Tři záblesky nebo podprahové blikání – úroveň A

Internetové stránky neobsahují žádné prvky, které by blikaly více než třikrát za sekundu, nebo by tento záblesk byl pod běžným prahem obecně stanoveným pro záblesk a pod prahem stanoveným pro červený záblesk.

Poznámka: Vzhledem k tomu, že jakýkoliv obsah, který nesplňuje toto kritérium úspěšnosti, může narušit schopnost uživatele používat celou stránku, musí veškerý obsah na internetové stránce splňovat toto kritérium úspěšnosti (bez ohledu na to, zda se používá ke splnění jiných kritérií úspěšnosti), viz Požadavek na shodu 5: Zákaz rušení.

Podrobné informace o kritériu 2.3.1 (anglicky)

Doporučené techniky, jak splnit kritérium 2.3.1 (anglicky)