Pravidlo 2.4 Snadná navigace

Usnadněte uživatelům navigaci, vyhledávání konkrétního obsahu a určování aktuální pozice. Pravidla snadné navigace jsou výhodná pro všechny uživatele.

Kritéria úspěšnosti

2.4.1 Přeskoč bloky – úroveň A

Uživatel má k dispozici mechanismus, který umožňuje přeskočit bloky obsahu, které se opakovaně objevují na více internetových stránkách.

Podrobnosti ke kritériu Přeskoč bloky

2.4.2 Každá stránka má titulek – úroveň A

Internetové stránky mají titulek, který popisuje jejich téma nebo účel.

Podrobnosti ke kritériu Každá stránka má titulek

2.4.3 Pořadí procházení prvků – úroveň A

Je-li možné procházet internetovou stránku postupně a navigační sekvence ovlivňují význam nebo funkčnost obsahu, pak získávají prvky fokus v pořadí, které zachovává smysl a funkčnost.

Podrobnosti ke kritériu Pořadí procházení prvků

2.4.4 Účel odkazu (v kontextu) – úroveň A

Účel každého odkazu může být určen pouze ze samotného textu odkazu nebo z textu odkazu spolu s jeho programově určeným kontextem. Výjimku tvoří případ, kdy je účel odkazu pro uživatele obecně nejednoznačný.

Podrobnosti ke kritériu Účel odkazu (v kontextu)

2.4.5 Více způsobů – úroveň AA

Uživatel má k dispozici více než jeden způsob, jak mezi stránkami internetové prezentace nalézt konkrétní požadovanou internetovou stránku. Výjimku tvoří případ, kdy je tato stránka výsledkem určitého procesu nebo slouží k jeho vykonání.

Podrobnosti ke kritériu Více způsobů

2.4.6 Nadpisy a popisky – úroveň AA

Nadpisy a popisky odpovídají svému účelu nebo tématu.

Podrobnosti ke kritériu Nadpisy a popisky

2.4.7 Viditelné zaměření (fokus) – úroveň AA

Každé uživatelské rozhraní ovládané pomocí klávesnice nabízí režim provozu, v němž je viditelný indikátor fokusu klávesnice.

Podrobnosti ke kritériu Viditelné zaměření (fokus)

2.4.8 Aktuální pozice – úroveň AAA

Uživatel má k dispozici informaci o své aktuální pozici v rámci souboru internetových stránek.

Podrobnosti ke kritériu Aktuální pozice

2.4.9 Účel odkazu (pouze z textu odkazu) – úroveň AAA

K dispozici je mechanismus, který umožňuje identifikaci účelu každého odkazu ze samotného popisku odkazu. Výjimku tvoří případ, kdy je účel odkazu pro uživatele obecně nejednoznačný.

Podrobnosti ke kritériu Účel odkazu (pouze z textu odkazu)

2.4.10 Záhlaví jednotlivých částí – úroveň AAA

Záhlaví jednotlivých částí se používají k uspořádání obsahu.

Podrobnosti ke kritériu Záhlaví jednotlivých částí