Kritérium úspěšnosti 2.4.10 Záhlaví jednotlivých částí – úroveň AAA

Záhlaví jednotlivých částí se používají k uspořádání obsahu.

Poznámka: Pojem „záhlaví“ se používá ve svém obecném smyslu a obsahuje veškeré prostředky sloužící k logickému strukturování obsahu jako např. nadpisy apod.

Poznámka: Toto zahrnuje členění textu, nikoli členění jednotlivých prvků uživatelského rozhraní. Součásti uživatelského rozhraní jsou zahrnuty v kritériu úspěšnosti 4.1.2.

Podrobné informace o kritériu 2.4.10 (anglicky)

Doporučené techniky, jak splnit kritérium 2.4.10 (anglicky)