Kritérium úspěšnosti 2.4.3 Pořadí procházení prvků – úroveň A

Je-li možné procházet internetovou stránku postupně a navigační sekvence ovlivňují význam nebo funkčnost obsahu, pak získávají prvky fokus v pořadí, které zachovává smysl a funkčnost.