Kritérium úspěšnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontextu) – úroveň A

Účel každého odkazu může být určen pouze ze samotného textu odkazu nebo z textu odkazu spolu s jeho programově určeným kontextem. Výjimku tvoří případ, kdy je účel odkazu pro uživatele obecně nejednoznačný.