Kritérium úspěšnosti 2.4.8 Aktuální pozice – úroveň AAA

Uživatel má k dispozici informaci o své aktuální pozici v rámci souboru internetových stránek.