Kritérium úspěšnosti 2.4.9 Účel odkazu (pouze z textu odkazu) – úroveň AAA

K dispozici je mechanismus, který umožňuje identifikaci účelu každého odkazu ze samotného popisku odkazu. Výjimku tvoří případ, kdy je účel odkazu pro uživatele obecně nejednoznačný.