Pravidlo 2.5 Vstupní metody

Splnění pravidla 2.5 WCAG usnadňuje uživatelům ovládání všech funkcí stránek prostřednictvím různých vstupů (mimo klávesnice) – myš, dotyk, hlasové ovládání apod.

Představte si, že máte ruce v sádře a potřebujete si na internetu něco najít.

Kritéria úspěšnosti

2.5.1 Gesta (ukazatelů) – úroveň A

Všechny funkce, které se obsluhují vícečetnými gesty nebo gesty založenými na trase, je možné ovládat jednobodovým gestem bez gesta založeného na trase, pokud není vícečetné gesto nebo gesto založené na trase zásadní.

Podrobnosti ke kritériu Gesta (ukazatelů)

2.5.2 Zrušení gesta – úroveň A

Pro funkci, kterou lze ovládat pomocí jednobodového gesta, platí alespoň jedna z následujících podmínek:

  • Žádná událost stisknutí (DOWN): K provedení jakékoliv části funkce se nepoužívá žádná událost stisknutí ukazatele;
  • Možnost zrušit nebo vrátit zpět: Funkce je dokončena po události uvolnění ukazatele (UP) a k dispozici je mechanismus pro přerušení funkce před dokončením nebo pro zrušení funkce po dokončení;
  • Zvrácení události uvolnění (UP): Událost uvolnění ukazatele (UP) zvrátí jakýkoliv výsledek předchozí události stisknutí (DOWN);
  • Zásadní: Dokončení funkce v události stisknutí (DOWN) je zásadní.

Podrobnosti ke kritériu Zrušení gesta

2.5.3 Popisek v názvu – úroveň A

V prvcích uživatelského rozhraní s popisky, které obsahují text nebo text ve formě obrázků, obsahuje název text, který je zobrazen vizuálně.

Podrobnosti ke kritériu Popisek v názvu

2.5.4 Ovládání pohybu – úroveň A

Funkce, kterou lze ovládat pohybem zařízení nebo pohybem ze strany uživatele, může být také ovládána prvky uživatelského rozhraní a reakce na pohyb může být zablokována, aby se zabránilo náhodnému spuštění, s výjimkou následujících případů:

  • Podporované rozhraní: Pohyb se používá k ovládání funkce prostřednictvím rozhraní podporou zpřístupnění;
  • Zásadní: Pohyb je zásadní pro funkci a jeho zablokování by zrušilo platnost dané činnosti.

Podrobnosti ke kritériu Ovládání pohybu

2.5.5 Velikost cíle – úroveň AAA

Velikost cíle pro vstupy ukazatele je nejméně 44 x 44 CSS pixelů, s výjimkou následujících případů:

  • Ekvivalent: Cíl je k dostupný prostřednictvím ekvivalentního odkazu nebo ovládacího prvku na stejné stránce, která má nejméně 44 x 44 CSS pixelů;
  • Vložený: Cíl se nachází ve větě nebo v textovém bloku;
  • Ovládání uživatelského agenta: Velikost cíle určuje přístupový prostředek a autor ji nemění;
  • Zásadní: Zvláštní zobrazení cíle je pro poskytování informací zásadní.

Podrobnosti ke kritériu Velikost cíle

2.5.6 Souběžné vstupní mechanismy – úroveň AAA

Internetový obsah neomezuje použití vstupních modalit, které jsou k dispozici na platformě, s výjimkou případů, kdy je toto omezení zásadní, potřebné k zajištění bezpečnosti obsahu nebo se vyžaduje pro zajištění respektování uživatelských nastavení.

Podrobnosti ke kritériu Souběžné vstupní mechanismy