Kritérium úspěšnosti 2.5.1 Gesta (ukazatelů) – úroveň A

Všechny funkce, které se obsluhují vícečetnými gesty nebo gesty založenými na trase, je možné ovládat jednobodovým gestem bez gesta založeného na trase, pokud není vícečetné gesto nebo gesto založené na trase zásadní.

Poznámka: Tento požadavek se vztahuje na internetový obsah, který interpretuje úkony ukazatele (to se netýká úkonů, které jsou potřebné pro ovládání přístupových prostředků nebo asistenčních technologií).

Podrobné informace o kritériu 2.5.1 (anglicky)

Doporučené techniky, jak splnit kritérium 2.5.1 (anglicky)