Kritérium úspěšnosti 2.5.2 Zrušení gesta – úroveň A

Pro funkci, kterou lze ovládat pomocí jednobodového gesta, platí alespoň jedna z následujících podmínek:

  • Žádná událost stisknutí (DOWN): K provedení jakékoliv části funkce se nepoužívá žádná událost stisknutí ukazatele;
  • Možnost zrušit nebo vrátit zpět: Funkce je dokončena po události uvolnění ukazatele (UP) a k dispozici je mechanismus pro přerušení funkce před dokončením nebo pro zrušení funkce po dokončení;
  • Zvrácení události uvolnění (UP): Událost uvolnění ukazatele (UP) zvrátí jakýkoliv výsledek předchozí události stisknutí (DOWN);
  • Zásadní: Dokončení funkce v události stisknutí (DOWN) je zásadní.

Poznámka: Funkce, které emulují klávesnici nebo numerickou klávesnici, se považují za zásadní.

Poznámka: Tento požadavek se vztahuje na internetový obsah, který interpretuje úkony ukazatelů (to se netýká úkonů, které jsou potřebné pro ovládání přístupových prostředků nebo asistivních technologií).

Podrobné informace o kritériu 2.5.2 (anglicky)

Doporučené techniky, jak splnit kritérium 2.5.2 (anglicky)