Kritérium úspěšnosti 2.5.3 Popisek v názvu – úroveň A

V prvcích uživatelského rozhraní s popisky, které obsahují text nebo text ve formě obrázků, obsahuje název text, který je zobrazen vizuálně.

Poznámka: Nejlepší praxí je mít text popisku na začátku názvu.