Kritérium úspěšnosti 2.5.4 Ovládání pohybu – úroveň A

Funkce, kterou lze ovládat pohybem zařízení nebo pohybem ze strany uživatele, může být také ovládána prvky uživatelského rozhraní a reakce na pohyb může být zablokována, aby se zabránilo náhodnému spuštění, s výjimkou následujících případů:

  • Podporované rozhraní: Pohyb se používá k ovládání funkce prostřednictvím rozhraní podporou zpřístupnění;
  • Zásadní: Pohyb je zásadní pro funkci a jeho zablokování by zrušilo platnost dané činnosti.

Podrobné informace o kritériu 2.5.4 (anglicky)

Doporučené techniky, jak splnit kritérium 2.5.4 (anglicky)