Kritérium úspěšnosti 2.5.5 Velikost cíle – úroveň AAA

Velikost cíle pro vstupy ukazatele je nejméně 44 x 44 CSS pixelů, s výjimkou následujících případů:

  • Ekvivalent: Cíl je k dostupný prostřednictvím ekvivalentního odkazu nebo ovládacího prvku na stejné stránce, která má nejméně 44 x 44 CSS pixelů;
  • Vložený: Cíl se nachází ve větě nebo v textovém bloku;
  • Ovládání uživatelského agenta: Velikost cíle určuje přístupový prostředek a autor ji nemění;
  • Zásadní: Zvláštní zobrazení cíle je pro poskytování informací zásadní.

Podrobné informace o kritériu 2.5.5 (anglicky)

Doporučené techniky, jak splnit kritérium 2.5.5 (anglicky)