Srozumitelnost

Srozumitelnost je třetím principem standardu WCAG 2.1 a zákona č. 99/2019 Sb.

Cílem je zajistit, aby pro všechny uživatele byly informace čitelné, ovládání uživatelského rozhraní intuitivní a nápomocné.

Pravidla srozumitelnosti stránek

Princip obsahuje tři pravidla, která se zabývají čitelností textového obsahu, ovládáním a pomocí při zadávání dat: