Pravidlo 3.1 Čitelné

Zajistěte, aby textový obsah byl čitelný a srozumitelný.

Kritéria úspěšnosti

3.1.1 Jazyk stránky – úroveň A

Výchozí jazyk (= řeč, nikoli programovací) každé internetové stránky lze programově určit.

Podrobnosti ke kritériu Jazyk stránky

3.1.2 Jazyk jednotlivých částí – úroveň AA

Jazyk (= řeč, nikoli programovací) každé pasáže nebo fráze v obsahu může být programově určen. Výjimku tvoří vlastní jména, technické termíny, slova neurčitého jazykového původu a zavedené fráze nebo slova mající význam v rámci svého nejbližšího kontextu.

Podrobnosti ke kritériu Jazyk jednotlivých částí

3.1.3 Neobvyklá slova – úroveň AAA

K dispozici je mechanismus, který slouží k nalezení konkrétních definic slov nebo frází používaných neobvyklým způsobem nebo ve specifickém kontextu, včetně idiomů a žargonů.

Podrobnosti ke kritériu Neobvyklá slova

3.1.4 Zkratky – úroveň AAA

K dispozici je mechanismus, který slouží k nalezení rozšířené formy nebo významu zkratek.

Podrobnosti ke kritériu Zkratky

3.1.5 Čtenářská úroveň – úroveň AAA

Jestliže text vyžaduje pokročilejší schopnost čtení než je úroveň druhého stupně základního vzdělání, poskytne se doplňkový obsah po odstranění vlastních jmen a názvů nebo verze, která nevyžaduje vyšší čtenářskou schopnost, než která odpovídá úrovni druhého stupně základního vzdělání.

Podrobnosti ke kritériu Čtenářská úroveň

3.1.6 Výslovnost – úroveň AAA

K dispozici je mechanismus, který slouží k určení konkrétní výslovnosti slov, jejichž význam byl v kontextu bez poznání výslovnosti nejednoznačný.

Podrobnosti ke kritériu Výslovnost