Kritérium úspěšnosti 3.1.2 Jazyk jednotlivých částí – úroveň AA

Jazyk (= řeč, nikoli programovací) každé pasáže nebo fráze v obsahu může být programově určen. Výjimku tvoří vlastní jména, technické termíny, slova neurčitého jazykového původu a zavedené fráze nebo slova mající význam v rámci svého nejbližšího kontextu.