Kritérium úspěšnosti 3.1.5 Čtenářská úroveň – úroveň AAA

Jestliže text vyžaduje pokročilejší schopnost čtení než je úroveň druhého stupně základního vzdělání, poskytne se doplňkový obsah po odstranění vlastních jmen a názvů nebo verze, která nevyžaduje vyšší čtenářskou schopnost, než která odpovídá úrovni druhého stupně základního vzdělání.

Podrobné informace o kritériu 3.1.5 (anglicky)

Doporučené techniky, jak splnit kritérium 3.1.5 (anglicky)