Pravidlo 3.2 Intuitivní

Zajistěte, aby byl vzhled a ovládání internetových stránek intuitivní a konzistentní. Dodržení pravidla 3.2 WCAG ocení všichni uživatelé.

Kritéria úspěšnosti

3.2.1 Zaměření (fokus) – úroveň A

Když na libovolný prvek uživatelského rozhraní přejde fokus, nezpůsobí to změnu kontextu.

Podrobnosti ke kritériu Zaměření (fokus)

3.2.2 Vstup uživatele – úroveň A

Změna nastavení libovolného prvku uživatelského rozhraní ze strany uživatele automaticky nezpůsobuje změnu kontextu, pokud uživatel nebyl informován o změně před použitím daného prvku.

Podrobnosti ke kritériu Vstup uživatele

3.2.3 Konzistentní navigace – úroveň AA

Navigační mechanismy, které se opakují na více internetových stránkách v rámci internetové prezentace, se při každém zobrazení vyskytují ve stejném relativním pořadí, pokud uživatel neprovede změnu zobrazení.

Podrobnosti ke kritériu Konzistentní navigace

3.2.4 Konzistentní identifikace – úroveň AA

Prvky, které mají stejnou funkci v rámci internetové prezentace, mají jednotnou identifikaci.

Podrobnosti ke kritériu Konzistentní identifikace

3.2.5 Vyžádané změny – úroveň AAA

Změny kontextu se provádějí pouze na základě požadavku ze strany uživatele, nebo je k dispozici mechanismus vypnutí takových změn.

Podrobnosti ke kritériu Vyžádané změny