Pravidlo 3.3 Pomoc při zadávání

Pomozte uživatelům vyhnout se chybám a opravit je. Pravidlo 3.3 WCAG je zaměřeno na vyplňování formulářů.

Kritéria úspěšnosti

3.3.1 Identifikace chyby – úroveň A

Pokud se automaticky zjistí chyba při zadávání vstupu, označí se chybová položka a chyba je popsána uživateli v textu.

Podrobnosti ke kritériu Identifikace chyby

3.3.2 Popisky nebo pokyny – úroveň A

Je-li vyžadován vstup uživatele, má uživatel k dispozici popisky nebo pokyny.

Podrobnosti ke kritériu Popisky nebo pokyny

3.3.3 Návrhy pro opravení chyby – úroveň AA

Pokud se automaticky zjistí chyba při zadávání a jsou známé návrhy na její opravení, jsou tyto návrhy poskytnuty uživateli. Výjimku tvoří případ, kdy je takový postup v rozporu s bezpečností nebo účelem obsahu.

Podrobnosti ke kritériu Návrhy pro opravení chyby

3.3.4 Předcházení chybám (právní, finanční, datové) – úroveň AA

V případě internetových stránek, z nichž vyplývají právní důsledky nebo finanční transakce pro uživatele, a které upravují nebo umožňují odstraňování údajů kontrolovatelných uživatelem v systémech pro ukládání dat nebo odesílání testovacích odpovědí uživatele, platí alespoň jedna z těchto podmínek:

  1. Zrušitelnost: Akce uživatele lze vrátit zpět.
  2. Kontrola údajů: Údaje zadané uživatelem se zkontrolují z hlediska chyb zadávání a uživateli je poskytnuta možnost chyby opravit.
  3. Potvrzení: Před dokončením zadávání je k dispozici mechanismus pro kontrolu, potvrzení a opravu údajů.

Podrobnosti ke kritériu Předcházení chybám (právní, finanční, datové)

3.3.5 Nápověda – úroveň AAA

K dispozici je nápověda vztahující se ke kontextu.

Podrobnosti ke kritériu Nápověda

3.3.6 Předcházení chybám (celkové) – úroveň AAA

Pro internetové stránky, které vyžadují, aby uživatel zadal informace, platí alespoň jedna z následujících možností:

  1. Zrušitelnost: Akce uživatele lze vrátit zpět.
  2. Kontrola údajů: Údaje zadané uživatelem se zkontrolují z hlediska chyb zadávání a uživateli je poskytnuta možnost chyby opravit.
  3. Potvrzení: Před dokončením zadávání je k dispozici mechanismus pro kontrolu, potvrzení a opravu údajů.

Podrobnosti ke kritériu Předcházení chybám (celkové)