Kritérium úspěšnosti 3.3.2 Popisky nebo pokyny – úroveň A

Je-li vyžadován vstup uživatele, má uživatel k dispozici popisky nebo pokyny.

Toto kritérium se týká formulářů.