Kritérium úspěšnosti 3.3.6 Předcházení chybám (celkové) – úroveň AAA

Pro všechny internetové stránky, které vyžadují, aby uživatel zadal informace, platí alespoň jedna z následujících možností:

  1. Zrušitelnost: Akce uživatele lze vrátit zpět.
  2. Kontrola údajů: Údaje zadané uživatelem se zkontrolují z hlediska chyb zadávání a uživateli je poskytnuta možnost chyby opravit.
  3. Potvrzení: Před dokončením zadávání je k dispozici mechanismus pro kontrolu, potvrzení a opravu údajů.

Poznámka: Kritérium 3.3.6 je zpřísnění kritéria 3.3.4 Předcházení chybám (právní, finanční, datové)

Podrobné informace o kritériu 3.3.6 (anglicky)