Stabilita

Stabilita je čtvrtým a současně posledním principem přístupnosti internetových stránek podle standardu WCAG 2.1 a zákona 99/2019 Sb.

Cílem principu stability je zajistit, aby obsah mohl být spolehlivě interpretován širokou škálou existujících i budoucích zařízení včetně asistivních technologií.

Pravidla stability stránek

Princip stability obsahuje pouze jedno pravidlo, které je zaměřené na zajištění kompatibility.